İzmir Kültür Çalıştayı
24 Ekim 2009
Kültür Haritası
Ünal Ersözlü unal.ersozlu@sabah.com.tr

    Hatırlayacaksınız; İzmir Büyükşehir Beledi­yesi 2009 yılı Ekim'inde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 'İzmir Kültür Çalışta­yı"nı düzenlemişti.

    İzmir Kültür Çalıştayı'na Türkiye'de kültür- sanata yön veren isimlerin de aralarında bulundu­ğu İzmir ve Türkiye'den ‘yüz'ün üzerinde kişi katıl­mıştı.

    Çeşitli atölyeler oluşturulmuş; katılımcılar bu atölyelerde, kentin kültürde var olan durumunu, önceliklerini, uzun vadeli projelerini konuşmuşlar­dı.

    İzmir'i katılımcı bir modelle, Kültür, Sa­nat ve Tasarım Metropolü' yapmayı hedefle­yen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çalıştaydan öneriler demeti yansımıştı. Ebette bir kentin kültürel geleceğini tek çalıştay ile tanımla­mak, tamamlamak olası değil.

    Ama katılımcıların bek­lentisi Kültür Çalıştayı'nın bir "ilk" olma nite­liğiyle, İzmir'e gelecek için bir harita oluşturması, ‘kültür master planı' özelliği taşıması yönün­deydi.

Bu olumluluk, ciddi bir ön adım olarak gerçekleş­ti sayılır.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden iletilen; İzmir Kültür Çalıştayı çalışmalarını, sonuç ve genel değerlendirmeyi içeren derli toplu, güzel ki­tap da bunu ifade ediyor.

Yani, İzmir Kültür Çalıştayı ile tarihe ciddi bir not düşülmüş oldu.

    Günümüz İzmir'inin kültür-sanattaki somut du­rumu netleşti, en azından ‘kültür stratejisi' oluştu­rulmak üzere yol alındı. İzmir Kültür Çalıştayı'ndan çıkan tablo; belli ki çalıştay moderatörü Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından da gözden geçirildikten sonra, İzmir'in kültür stratejisi, üç ana eksen etra­fında tanımlanmış.

    Birinci eksen; İzmir’in 'Kültür-Sanat ve Tasa­rım Metropolü" olabilmesi. Bu ekseni; 'kültürel yapıların, kültür üretimi ve tüketiminin' öne çıkarıl­ması, diye özetleyebiliriz.

İkinci ana eksen ise İzmir'i Akdenizli kentlerin et­kin üyesi haline getirebilmek.

    Bu başlığı da somutlaştıralım: İstenen yeni bir 'kültürel rönesans' yaşadığı öne sürülen Akdeniz kentleri arasında, İzmir'in cazip bir kültür-sanat merkezi olarak yerini alması.

Özellikle Doğu Akdeniz'de kültür başkentlerin­den biri olabilmesi.

    İzmir'in bu amaç uğruna, 'Barselona, Vene­dik, Marsilya, Selanik, Atina, İskenderiye, Beyrut’ gibi kentlerle, çok daha etkin iletişimde ol­ması gerekiyor.

İzmir, bu mantıkla Doğu Akdeniz'in kültür yıldızı olabilir.

Üçüncü ana ekseni ise 'Katılımcı Kültür Po­litikası" oluşturuyor.

    Kültür sanat alanındaki tüm etkinliklerin; ‘körler, sağırlar, birbirini ağırlar’ söyleminin yan­sıttığı gibi değil de; en 'geniş kentli yığınların deste­ği ve katkısıyla gerçekleştirilmesinin' önemine vur­gu yapılmış özenle.

    Bu üç eksende buluşan kültürel ‘vizyonun' haya­ta geçirilmesi için, İzmir'in maddi ve maddi olma­yan kültür varlıkları, aktörleri, kurumları ve tüm et­kinliklerinin, envanterinin çıkarılması gündemde. Bu envanterin gerçekleşmesi, yenilenerek sürekli kılınması için, itici güç rolünü İzmir Büyükşehir Be­lediyesi üstlenecek. Ayrıca yerel yönetimin öncülü­ğünde, tüm sivil kurumların, kültür sanat insanlarının temsil edileceği 'İzmir Kültür Konseyi'nin oluşturulması öngörülüyor. Daha uzun vadede, yi­ne İBB'nin öncülüğünde İzmir Kültür Vakfı'nın ku­rulması önerisi de dikkat çekici. Çalıştay kitapçığı­na yansıyan "eylem planı" için; somut öneriler­den de birkaç çarpıcı başlığı aktaralım.

    En önemlisi, şu anda da ön çalışmaları süren; "Agora-Kadifekale Kültür Parkuru"nun oluş­ması. Yani bölgenin, tarihsel, kültürel mirası de­ğerlendirilerek kamuya açılması. Açıkhava müzesi ve turizm parkuru olarak kullanılması.'

Bir başka başlıkta ise İzmir Kent Akademisi'nin kurulması öneriliyor.

    İzmir ile diğer Akdeniz kentleri arasında 'sanatçı değişim programı'nın uygulanması, kültürü sokak­la buluşturacak 'sokak sanatları festivali' organize edilmesi, diğer başlıklar arasında.

    'İzmir Kültür Sanat Ödülleri' yaratılması, bağımsız kültüre 'destek fonu' oluşması, parklarda çocuklar için ‘kitap kulübeleri' oluşturulması, kent kültürü yayınlarının daha da etkinleştirilmesi, geçi­ci sanat mekanlarıyla kentlinin sanatla daha çok buluşmasının sağlanması önerileri, dikkat çekiyor. Kültürpark'ın kültür-sanat işlevinin güçlendirilmesi gibi öneriler de, çalıştaydan yansıyan izler arasın­da. Ege Medeniyetleri Müzesi projesi ise zaten baş­lı başına gündem konusu. Bundan sonraki süreç­te, 'İzmir Kültür Çalıştayı' sonuçlarının takipçisi olmak önem taşıyor.
       1679 kez okundu
   Son eklenenler
İzmir`de Kültür ve Sanat3 Aralık
   En çok okunanlar
İzmir`de Kültür ve Sanat3 Aralık
Her hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.iletişim site haritası Gizlilik Politikası