İzmir Kültür Çalıştayı
24 Ekim 2009
Kültürel Miras Atölyesi
Kültürel miras atölyesinde ilk olarak müze ve müzecilik konusu ele alındı. Milli kütüphanede bulunan kitapların, nadir baskı el yazmalarının, arkeolojik ve etnografik eserlerin önemli bir potansiyel oluşturduğu tespiti yapıldı. Bu noktadan hareketle müze ve müzecilik ile ilgili öneriler getirildi. Müzecilik konusunda uzmanlaşmış kişilere danışılarak dünya çapında anıtsal bir müzenin yapılması ve müzenin tasarımının bu konuda düzenlenecek bir yarışma ile belirlenmesi önerildi. Sık, geçici, temalı ve eğitim amaçlı sergilerin açılması, turizm sektörünün desteklenmesi ve üniversitelerde müzecilik bölümlerinin açılması önerildi.

İzmir’in kültürel mirasını oluşturan öğelerden, arkeolojik değerler ve alanlar ile ilgili olarak, kent içinde düzenleme yapılabilecek noktalar ve kazı alanları hakkında öneriler sunuldu. Kazısı yapılan 16 adet ören yeri ile ilgili olarak buradaki uzmanlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iletişim halinde olması gerektiği belirtildi. Kazı alanlarına gelen ziyaretçilerin görseller ve uzman rehberler tarafından bilgilendirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Kent içinde bulunan Tantalos’un mezarı, Hitit Anıtı, Yamanlar dağı, Kız gölü, Belkahve kalesi, gibi noktalarda düzenleme yapılması önerildi. Bunun dışında, Halkapınar gölünün boşaltılarak rekreasyon ve müze alanı olarak düzenlenmesi, Bornova Çayı yanındaki mağaralarda kazı çalışmaları yapılarak Homeros Vadisi ile bütünleştirilmesi, Cici Park ve Altınyol’un birleştirilmesi önerileri sıralandı.

Sivil mimarlık önerileri ve anıtsal yapılar ile ilgili olarak “restorasyon” konusu üzerinde duruldu. Restore edilebilecek ve bu şekilde işlevsel hale getirilebilecek alanlar arasında Kemeraltı, Buca ve Bornova’daki eski evler, tütün depoları ve Konak’ta bulunan hamam, han, sinagog gibi kamusal alan oluşturan anıtsal yapılar sayıldı. Bu sayede alanların işlevsel hale getirilmesinin ve kentsel doku içinde fark edilir kılınmalarının hedeflendiği belirtildi.

Kentliyi kültürel değerlerle buluşturma konusuyla ilgili olarak kamusal alan fikrinin öne çıkarılmasından bahsedildi. İzmirliyi kültür ve sanata yönlendirmek amacıyla, belediyelerin üniversite ve meslek odaları gibi kurumlarla işbirliği içinde olması, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesine öğrencilerin yönlendirilmesi, Fuar alanının yeşil alan özelliğinin arttırılarak park haline getirilmesi, Kordon ve Körfez çevresinin öne çıkarılması gerekliliği vurgulandı.

Ege bölgesinde kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturan dokuma, seramik gibi maddi kültürel değerler de tartışılan konular arasındaydı. Yerel, yöresel maddi kültür değerlerinin üreticileri ve tasarımcılarıyla işbirliğinin sağlanması, bu değerlerin etnografik bir değer olarak sergilenmesi ve Anadolu’nun önemli dokuma merkezlerinden biri olan Ege bölgesinin bu özelliğini yansıtacak kurumsal yapının oluşturulmasında belediyenin rehberlik görevini üstlenmesi gibi öneriler getirildi.

Son olarak somut olmayan kültürel değerlerle ilgili tartışıldı. Kentlinin ören yerlerini keşfetmesini sağlamak amacıyla gezinti güzergahları oluşturulabileceği, “Tarih Gönüllüleri” olarak adlandırılabilecek bir grubun rehberlik yapmasının sağlanabileceği belirtildi. Bu projenin Abla-Ağabey projesi ile entegre edilebileceği de bu öneriye eklendi. Bir Akdeniz kenti olan İzmir’in kültür yelpazesinde önemli yer tutan Levanten kültürünün izlenebilmesi için Akdeniz kentleriyle işbirliği kurulması, sempozyumlar düzenlenmesi ve müzeler ile yapılabileceği önerildi. Yine bu kültürle ilgili yapılabilecekler arasında Ege, Levanten, Sefarad gibi müzik türlerinin eğlence kültüründe yer alması, bu kültürlere ait mutfakların yerel ekonominin harekete geçirilmesinde değerlendirmesi de sayıldı.
  1 2   
       5420 kez okundu
Yorum ekle
Lütfen doğrulama karakterlerini giriniz

 
   Son eklenenler
Kültürel Miras Atölyesi23 Aralık
İzmir`de Kültür ve Sanat3 Aralık
Kültürel Miras Atölyesi21 Kasım
İzmir Kültür Çalıştayı14 Kasım
   En çok okunanlar
İzmir`de Kültür ve Sanat3 Aralık
İzmir Kültür Çalıştayı14 Kasım
Kültürel Miras Atölyesi21 Kasım
Kültürel Miras Atölyesi23 Aralık
Her hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.iletişim site haritası Gizlilik Politikası