İzmir Kültür Çalıştayı
24 Ekim 2009
Güzel Sanatlar 1 Atölyesi
Edebiyat, Tiyatro, Sinema
Tarihi Havagazı Fabrikası’nın 6 nolu binasında gerçekleştirilen Güzel Sanatlar 1 atölyesi; edebiyat, sinema ve tiyatro başlıklarından oluşuyordu. Atölye sözcüsü ilk olarak atölyenin nasıl çalışacağı konusunda bir bilgilendirme yaptı. Buna göre atölye iki bölümden oluşacaktı; ilk bölüm İzmir’de Kültür sanat alanında yaşanan eksiklerin ve sorunların tartışıldığı genel bir durum tespitinin yapıldığı sorunlar bölümü. İkinci bölüm ise yapılan durum tespitine yönelik çözüm önerilerinin getirildiği çözümler bölümü. Atölye katılımcılarına dağıtılan İzmir’de kullanılabilir olan kültür sanat mekânlarının detaylı bir anlatımı içeren ek belgeler kontrol edildikten sonra tartışmanın ilk bölümüne geçildi.

Atölyenin birinci bölümünde, edebiyat, tiyatro ve sinema disiplinlerinde Katılımcıların İzmir için yaptıkları değerlendirmede öne çıkan başlıklar şöyleydi; İzmir’in kültür sanat alanında alt yapı eksikliği olduğu buna bağlı olarak sektörel bir gelişim yaşanmadığı, nitelikli insan gücü kaybı, ulusal ve yerel basında yeterince yer bulmama, yerel kültür sanat aktörlerinin etkin olmaması, üretmek yerine ithal etmeyi tercih etmesi, genç ve amatör sanatın proje bazında desteklenmemesi, değişen İzmir profilinin dikkate alınmaması. Bu başlıklar çerçevesinde ikinci bölüme yani çözüm önerileri bölümüne geçildi.
Çözüm önerileri bölümünde atölye katılımcılarının Çalıştaya sundukları çözüm önerileri ise şöyleydi; yerel sanatçılarla birlikte çalışmanın önemine vurgu yapılarak genç sanatçıların projelerinin burs, sponsorluk gibi yöntemlerle desteklenmesi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentte düzenlenecek etkinlikler için diğer ilçe belediyeleriyle eş güdüm halinde çalışarak koordinasyon kurması, etkinliklerin (konser, sergi vb.) kentin içinde gezdirilerek katılımın arttırılması gerektiği, sanat etkinliklerinin kurumsallaşması için vakıf gibi özerk kurumların oluşturularak bu kurumlar aracılığıyla etkinlikler düzenlenmesi.
Bunun yanında İzmir’in var olan uluslararası festivallerinin (İzmir Uluslararası Kukla Günleri, Uluslararası İzmir Festivali vb.) desteklenerek bu tür organizasyonların, Doğu Akdeniz Sineması temasıyla Beyrut, İskenderiye, Tel Aviv vb. kentleri içeren uluslararası bir sinema festivali düzenlenebileceği, bu tür uluslararası festivallerin İzmir’in markalaşmasında, tanıtımında önemli olduğu.
 
İzmir’in kimliğini temsil edecek uluslararası düzeyde, saygın yarışmalar düzenlemesi. Sinema, edebiyat ve tiyatro alanlarında yapılması önerilen yarışmaların dünyada ilgi çekebilecek düzeyde oluşturulması, İzmir’in tanıtımına katkı sağlayacağı
Bu tür yarışmaların yanında, atıl durumda olan turistik tesisleri yeniden düzenleyerek ‘’Yazar evi’’ ‘’Sanatçı rezidansı’’ gibi yapılar haline getirilmesi ve yabancı sanatçıların İzmir’de üretim yapmalarının teşvik edilmesi.
İzmir Şehir Tiyatrosu’nun hayata geçirilmesi ve bu yapının kurumsallaşması için gerekli planlamanın yapılarak İzmir’e kazandırılması.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM’ın (Ahmet Priştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesi) başarılı ve dikkat çeken çalışmalarının devam etmesi, kent kitaplığı yayınlarının satışı için kentin merkezi yerlerinde satış noktaları oluşturulması, kent arşivi konusunda daha etkin olması.
Gelişen sinema ve dizi endüstrisi için (Kars örneğinde olduğu gibi) İzmir’de film veya televizyon dizisi çekecek sinemacılara kolaylık sağlayacak koşulların oluşturulması ve yapımcıların işleriyle ilgilenecek bir referans noktası oluşturulması.
 
İzmir-Aydın demiryolu havzasında atıl durumda olan eski istasyon binalarının gerekli onarım ve restorasyonlarının yapılarak sanat işliği biçiminde değerlendirilmesi.
İzmir körfezinde dolaşan bir sanat vapuru oluşturularak, bu vapurda söyleşiler, dinletiler, oyunlar düzenlenerek İzmirlilerin katılımının sağlanması.
  1 2   
       4447 kez okundu
Yorum ekle
Lütfen doğrulama karakterlerini giriniz

 
   Son eklenenler
Güzel Sanatlar 1 Atölyesi23 Aralık
Güzel Sanatlar 1 Atölyesi14 Aralık
İzmir`de Kültür ve Sanat3 Aralık
İzmir Kültür Çalıştayı14 Kasım
   En çok okunanlar
İzmir`de Kültür ve Sanat3 Aralık
İzmir Kültür Çalıştayı14 Kasım
Güzel Sanatlar 1 Atölyesi14 Aralık
Güzel Sanatlar 1 Atölyesi23 Aralık
Her hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.iletişim site haritası Gizlilik Politikası