Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu
İzmir İçin Elele
Çalışma Grubu Üyeleri

 
Prof. Dr. Attila SEZGİN
 
Belirlenmiş Kişi
 
Betül ELMASOĞLU
 
Belirlenmiş Kişi
 
Fadıl SİVRİ
 
ESIAD Yönetim Kurulu Başkanı
 
Dr. Faruk GÜLER
 
Belirlenmiş Kişi
 
Günseli ÜNLÜTÜRK
 
Belirlenmiş Kişi
 
Hasan KÜÇÜKKURT 
 
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
  İlker KAHRAMAN Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 
Kemal ÇOLAKOĞLU
 
Belirlenmiş Kişi
 
Mahmut ESKİYÖRÜK
 
İzmir Tarım Grubu Başkanı
 
Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER
 
Yaşar Üniversitesi Rektörü
 
Memiş SARI
 
DİSK Ege Bölge Temsilcisi
  Prof. Dr. Murat BOROVALI İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı
 
Mustafa ASLAN
 
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
 
Mustafa GÜÇLÜ
 
Belirlenmiş Kişi
 
Selami ÖZPOYRAZ
 
İZTO Meclis Başkanı
 
Semih GİRGİN
 
Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı
 
Sıtkı ŞÜKÜRER
 
Belirlenmiş Kişi / Kurul Başkanı
 
Sibel Sinem ZORLU
 
Belirlenmiş Kişi
 
Temel Aycan ŞEN
 
EGİFED Danışma Kurulu Başkanı
 
Prof. Dr. Ufuk TUTAN
 
Belirlenmiş Kişi
 
Uğur YÜCE
 
Belirlenmiş Kişi
 
Ünal KOCAMAN
 
Belirlenmiş Kişi
 
Yılmaz TEMİZOCAK
 
Belirlenmiş Kişi 
Çalışma Grubu, Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek 23 kişiden oluşur.

Çalışma Grubu Başkanı, Çalışma Grubu üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. Çalışma Grubu Başkan ve üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Görev süresi dolan Çalışma Grubu Başkanı ve üyeleri tekrar seçilebilir.

Çalışma Grubu, Genel Kurul toplantılarında alınan kararlarda belirtilen ve karar alınan konuya uygun bir süre içinde Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Çalışma Grubu, Genel Kurul’un verdiği görevleri, tespit edilen takvim çerçevesinde gerçekleştirir. Genel Kurul toplantıları için ön hazırlık yaparak çalışmaları Genel Kurul’a sunar.

Çalışma Grubu sekretaryası, İzmir Büyükşehir Belediyesi AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Çalışma Grubu, faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda geçici veya sürekli ihtisas komiteleri kurabilir. Çalışma Grubu, faaliyetlerini yürütebilmek için, gerekli hallerde ücretli veya ücretsiz olarak uzman kişi veya kuruluşlardan destek alabilir.
       3906 kez okundu
   Son eklenenler
Kurul Üyeleri4 Temmuz
Çalışma Grubu Üyeleri22 Mayıs
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
   En çok okunanlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
Kurul Üyeleri4 Temmuz
Çalışma Grubu Üyeleri22 Mayıs
Her hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.iletişim site haritası Gizlilik Politikası