Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu
İzmir İçin Elele
Çalışma Grubu Üyeleri

      İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Çalışma Grubu Üyeleri


No

Üye Adı/Soyadı

Üyelik Unvanı (Kurum temsilcisi veya şahıs)

1

Prof. Dr. Attila SEZGİN
(Genel Sekreter)

Belirlenmiş Kişi

2

Alp Avni YELKENBİÇER

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

3

Betül ELMASOĞLU

Belirlenmiş Kişi

4

Fadıl SİVRİ

Belirlenmiş Kişi

5

Dr. Faruk GÜLER

Belirlenmiş Kişi

6

Günseli ÜNLÜTÜRK

Belirlenmiş Kişi

7

Hasan KÜÇÜKKURT

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

8

İlker KAHRAMAN

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

9

İlknur DENİZLİ

Belirlenmiş Kişi

10

Kemal ÇOLAKOĞLU

Belirlenmiş Kişi

11

Mahmut ESKİYÖRÜK

İzmir Tarım Grubu Başkanı

12

Mehmet Ali KASALI

Kurul Başkanı / BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı

13

Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER

Yaşar Üniversitesi Rektörü

14

Memiş SARI

DİSK Ege Bölge Temsilcisi

15

Prof. Dr. Murat BOROVALI

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı

16

Mustafa GÜÇLÜ

Belirlenmiş Kişi

17

Mustafa KARABAĞLI

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

18

Selami ÖZPOYRAZ

İZTO Meclis Başkanı

19

Semih GİRGİN

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı

20

Sibel Sinem ZORLU

Belirlenmiş Kişi

21

Temel Aycan ŞEN

EGİFED Danışma Kurulu Başkanı

22

Uğur YÜCE

Belirlenmiş Kişi

23

Dr. Ünal KOCAMAN

Belirlenmiş Kişi

24

Yılmaz TEMİZOCAK

Belirlenmiş KişiÇalışma Grubu, her ay, Genel Kurul toplantılarından önceki hafta Çalışma Grubu Genel Sekreterinin çağrısı üzerine toplanır.

Çalışma Grubu, Çalışma Grubu Genel Sekreteri koordinasyonunda çalışır.

Genel Sekreter çalışma grubu üyelerini kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir.

Çalışma Grubu Genel Sekreteri ve üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan Çalışma Grubu Genel Sekreteri ve üyeleri tekrar seçilebilir.

Çalışma Grubu, Genel Kurul toplantıları için ön hazırlık yapar. Alt komitelerin kurulması ve lağvedilmesi Çalışma Grubunun yetkisi dahilindedir.

Yeni kurulan veya lağvedilen alt komitelerle ilgili iş bu kararlar ilk genel kurul toplantısında üyelerinin bilgisine sunulur.

Alt komite çalışmalarından elde edilen sonuç ve raporları değerlendirerek uygun görülenlerin bilgi, karar ve müzakeresi için genel kurula sunmak üzere gerekli hazırlıkları ikmal eder.

İş bu çalışmaları genel kurul gündemine taşır.

Kurul Başkanı ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Grubunun toplantılarına katılabilir.

Çalışma Grubu’nun sekretarya ve organizasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür.

Çalışma Grubu toplantılarına Büyükşehir Belediyesi ile teknik düzeyde iletişimi temin etmek üzere bir üst düzey belediye yetkilisi katılır.

04.03.2002
       4876 kez okundu
   Son eklenenler
Kurul Üyeleri14 Ağustos
Çalışma Grubu Üyeleri22 Mayıs
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
   En çok okunanlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
Kurul Üyeleri14 Ağustos
Çalışma Grubu Üyeleri22 Mayıs
Her hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.iletişim site haritası Gizlilik Politikası