Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu
İzmir İçin Elele
Çalışma Grubu Üyeleri

No

 Üye Adı/Soyadı

Üyelik Unvanı (Kurum temsilcisi veya şahıs)

1

 Prof. Dr. Attila SEZGİN

Belirlenmiş Kişi
(İEKKK Çalışma Grubu Genel Sekreteri)

2

 Betül ELMASOĞLU

Belirlenmiş Kişi

3

 Fadıl SİVRİ

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

4

 Dr. Faruk GÜLER

Belirlenmiş Kişi

5

 Günseli ÜNLÜTÜRK

Belirlenmiş Kişi

6

 Hasan KÜÇÜKKURT

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 İlker KAHRAMAN

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

8

 İlknur DENİZLİ

Belirlenmiş Kişi

9

 Kemal ÇOLAKOĞLU

Belirlenmiş Kişi

10

 Mahmut ESKİYÖRÜK

İzmir Tarım Grubu Başkanı

11

 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER

Yaşar Üniversitesi Rektörü

12

 Memiş SARI

DİSK Ege Bölge Temsilcisi

13

 Prof. Dr. Murat BOROVALI

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı

14

 Mustafa ASLAN

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

15

 Mustafa GÜÇLÜ

Belirlenmiş Kişi

16

 Selami ÖZPOYRAZ

İZTO Meclis Başkanı

17

 Semih GİRGİN

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı

18

 Sıtkı ŞÜKÜRER

Belirlenmiş Kişi / Kurul Başkanı

19

 Sibel Sinem ZORLU

Belirlenmiş Kişi

20

 Temel Aycan ŞEN

EGİFED Danışma Kurulu Başkanı

21

 Prof. Dr. Ufuk TUTAN

Belirlenmiş Kişi

22

 Uğur YÜCE

Belirlenmiş Kişi

23

 Dr. Ünal KOCAMAN

Belirlenmiş Kişi

24

 Yılmaz TEMİZOCAK

Belirlenmiş Kişi

 

Çalışma Grubu, her ay, Genel Kurul toplantılarından önceki hafta Çalışma Grubu Genel Sekreterinin çağrısı üzerine toplanır.
Çalışma Grubu, Çalışma Grubu Genel Sekreteri koordinasyonunda çalışır.

Genel Sekreter çalışma grubu üyelerini kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir.
Çalışma Grubu Genel Sekreteri ve üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan Çalışma Grubu Genel Sekreteri ve üyeleri tekrar seçilebilir.

Çalışma Grubu, Genel Kurul toplantıları için ön hazırlık yapar. Alt komitelerin kurulması ve lağvedilmesi Çalışma Grubunun yetkisi dahilindedir.
Yeni kurulan veya lağvedilen alt komitelerle ilgili iş bu kararlar ilk genel kurul toplantısında üyelerinin bilgisine sunulur.

Alt komite çalışmalarından elde edilen sonuç ve raporları değerlendirerek uygun görülenlerin bilgi, karar ve müzakeresi için genel kurula sunmak üzere gerekli hazırlıkları ikmal eder.

İş bu çalışmaları genel kurul gündemine taşır.

Kurul Başkanı ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Grubunun toplantılarına katılabilir.

Çalışma Grubu’nun sekretarya ve organizasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür.
Çalışma Grubu toplantılarına Büyükşehir Belediyesi ile teknik düzeyde iletişimi temin etmek üzere bir üst düzey Belediye yetkilisi katılır.
       4058 kez okundu
   Son eklenenler
Kurul Üyeleri14 Ağustos
Çalışma Grubu Üyeleri22 Mayıs
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
   En çok okunanlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi5 Kasım
Kurul Üyeleri14 Ağustos
Çalışma Grubu Üyeleri22 Mayıs
Her hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.iletişim site haritası Gizlilik Politikası